Publikacije

Hrabri telefon je izdao 23 edukativno-informativne brošure i jednu radnu bilježnicu. Dio njih je za djecu, a dio za roditelje ili stručnjake.

Sve naše brošure moguće je pregledati i bez preuzimanja.

 

Telefonsko savjetovanje Poliklinika i Hrabri – priručnik za stručnjake mentalnog zdravlja o specifičnostima telefonskog savjetovanja uslijed pandemije Telefonsko savjetovanje Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba i Hrabrog telefona

 

Popis svih naših brošura:

Zlostavljanje djece sadrži informacije o vrstama zlostavljanja, prepoznavanju i simptomima zlostavljanja i zanemarivanja djece, posljedicama koje zlostavljanje ostavlja na razvoj, zbog čega dolazi do zlostavljanja te o mogućnostima zaštite djeteta i intervencijama.

Prepoznajmo zlostavljanje namijenjena je djeci i roditeljima s ciljem da ih upozna s vrstama zlostavljanja i načinima prepoznavanja zlostavljanja. Također, podučava djecu što da učine ako im se zlostavljanje dogodi te kako da potraže pomoć i zaštitu.

Kako prepoznati seksualno zlostavljanje pisana je za djecu, sa svrhom da se sama djeca na primjeren način informiraju o postojanju seksualnog zlostavljanja i načinima samozaštite, te da se i roditeljima predoči efikasan i jednostavan model podučavanja djece o zaštiti od seksualnog zlostavljanja.

I riječi mogu boljeti odnosi se na emocionalno zlostavljanje, pojašnjava važnost izražavanja emocija kod djeteta, nudi savjete kako prepoznati vlastite osjećaje i načine ohrabrivanja djeteta da ih izrazi te kako izbjeći emocionalno zlostavljanje djece.

Prekršio/la sam zakon, što sada? je brošura namijenjena mladima iznad 14 godina. Kako izgleda cijeli postupak, koja su prava mladih osoba, institucije i stručnjaci s kojima će razgovarati te ostale pojedinosti koje su važne u situaciji kada mlada osoba prekrši zakon.

Zašto baš meni je brošura o različitim oblicima nasilja nad i među djecom.

Dječja prava i odgovornosti je edukativna brošura namjenjena prvenstveno djeci u cilju edukacije o pravima, ali i obvezama koje imaju do 18. godine života.

Pazi lomljivo pruža roditeljima osnovne informacije o sindromu protrešenog djeteta te naputke o pravilnoj brizi za dojenčad te smirivanju plača.

Djeca sama kod kuće namijenjena je roditeljima i pruža savjete o tome kako donijeti pravilnu procjenu može li se dijete brinuti samo za sebe, dok su roditelji odsutni. 

Disciplina i Vaše dijete je namijenjena roditeljima i stručnjacima, te pruža informacije i praktične savjete o načinima pravilnog discipliniranja djece. Objavljena je sa svrhom smanjenja učestalosti fizičkog kažnjavanja djece i nudi roditeljima odgojne savjete i postupke koje mogu koristiti umjesto batina. 

Kako biti bolji roditelj sadrži savjete roditeljima vještinama odgoja, novim načinima i idejama za uspostavu suradničkog odnosa s djetetom.

Seksualni razvoj djeteta nudi informacije o normalnom seksualnom razvoju djeteta, dječjoj seksualnosti i faktorima koji mogu narušiti normalni seksualni razvoj, objašnjava utjecaj incestuoznog stila odgoja te nudi savjete roditeljima kako educirati djecu o seksualnosti.

Letak Internet sadrži savjete na koji način djeca mogu upoznavati beskrajne i pozitivne mogućnosti Interneta, a da se pritom ne izlažu brojnim rizicima i opasnostima.

Sigurno surfanje će vas informirati o načinima sigurnog korištenja interneta, s naglaskom na sigurnost na društvenim mrežama. Brošura govori o izloženosti zlostavljanju i mogućim opasnostima putem Interneta, te o savjetima za roditelje, djecu i mlade te nastavnike kako da zaštite djecu i smanje rizike s kojima se djeca mogu suočiti na Internetu.

I mama i tata – kad se roditelji razvode sadrži savjete za roditelje u procesu razvoda, kako djeca reagiraju na razvod roditelja, te načine pomoći takvim obiteljima.

Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu je brošura izdana na hrvatskom i engleskom jeziku, s ciljem prezentacije rada Udruge te u svrhu ostvarivanja suradnje s drugim udrugama u Hrvatskoj i svijetu koje se bave zaštitom prava djece te zaštitom djece od zlostavljanja.

Hrabri telefon – E-savjetovanje je informativni letak namijenjen informiranju djece i mladih o mogućnostima e-savjetovanja na Hrabrom telefonu. 

Mali savjeti za uspješno učenje namijenjena je djeci i roditeljima kao pomoć pri nalaženju efikasnih metoda u svakodnevnim školskim i vanškolsim obvezama (kako aktivno učiti i razmišljati o tome što učiš, pisanje zadaće i sl.)

Djeca s poteškoćama u razvoju namijenjena je roditeljima i stručnjacima koji rade s djecom ove rizične skupine. Sadrži informacije i znanja o problemima koji se javljaju u radu s djecom s poteškoćama u razvoju fokusirajući se na pitanje zlostavljanja ove djece, te kako ga spriječiti. 

Izazovi samohranog roditeljstva namijenjena samohranim roditeljima. Uključuje niz savjeta kako ostvariti što bolji odnos s djetetom te kako održati kvalitetan odnos prema samom sebi.

Letak Savjetovalište za roditelje i djecu je promotivni letak programa Hrabrog telefona u sklopu kojeg se pruža direktna pomoć roditeljima i djeci od strane stručnjaka mentalnog zdravlja potpuno besplatno.

Dječja kuća Borovje je promotivna brošura o radu Dječje kuće i sadržajima koje nudi, a kojoj je cilj prevencija neprihvatljivog ponašanja djece iz lokalne zajednice. 

Kad se mama i tata razvode je radna bilježnica namijenjena je djeci čiji se roditelji razvode. Obrađuje teme i osjećaje koje djeca doživljavaju tijekom razvoda roditelja.

Oboji svoja prava je bojanka namijenjena namlađima kako bi učili o svojim pravima i odgovornostima.

Što svako dijete treba znati da bi bilo sigurno? je brošura namijenjena najmlađima kao prevencija spolnog i emocionalnog zlostavljanja.

Slobodno vrijeme je brošura namijenjna odraslima, kako bi saznali o važnosti slobodnog vremena djece.

Letak Odgoj bez tjelesnog kažnjavanja namijenjen je roditeljima kako bi im ponudili metode odgoja kao alternativu fizičkom kažnjavanju.

Letak Prevencija tjelesnog kažnjavanja u vrtiću namijenjen je odgajateljima koji razbija mitove i daje činjenice o fizičkom kažnjavanju te nudi alternative u odgoju djece.

Letak o Društvenom centru Borovje namijenjen je široj javnosti i daje informacije o uslugama koje pruža Društveni centar Borovje.

Letak Društvenog centra Borovje namijenjen je predstavnicima/ama različitih institucija. Pruža informacije o aktivnostima koje se provode u sklopu Društvenog centra Borovje.

Brošura za volontere pruža informacije o mogućnostima volontiranja u sklopu Društvenog centra Borovje.

Letak za djecu pruža djeci  informacije o aktivnostima u koje se mogu uključiti u sklopu Društvenog centra Borovje.

Letak za stručnjake CARE– govori o ovom međunarodnom projektu i aktivnostima koje se unutar njega provode.

Letak za roditelje Očuvanje mentalnog zdravlja djece i adolescenata

Brošura za djecu i mlade: Neka se i tvoj glas čuje – vodič za participaciju, brošura nastala u okviru projekta CARES

 

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona