Projekti

Hrabri telefon osim programa koji se provode već dugi niz godina, provodi kraće projekte najčešće u trajanju od 2 godine. Ti su projekti pretežito međunarodni, u partnerstvima s drugim organizacijama iz Europe i svijeta. Na ovim stranicama, pod završenim projektima možete naći osnovne informacije o već provediom projektima, a u izborniku pod imenom projekta naći informacije o aktualnim projektima.

 

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona