Partnerstvo s Hrabrim telefonom

Vjerujemo u partnerstvo s društveno odgovornim kompanijama ili pojedincima, ravnopravan odnos u kojem obje strane mogu napredovati i razvijati se  te zajedničkim  radom doprinositi općoj društvenoj dobrobiti.  Podržavajući rad Hrabrog telefona ili vezivanjem uz određeni program/uslugu, kompanija može ostvariti različite benefite u području marketinga, ljudskih resursa i odnosa s javnošću.

Marketing

Unapređenje reputacije brandova i njihovo bolje prepoznavanje

– vezanje uz organizaciju Hrabri telefon znači vezati se uz 2. udrugu po prepoznatljivosti od strane javnosti u Republici Hrvatskoj

– vezati se za organizaciju koja predstavlja brand u području zaštite djece i rada s djecom općenito

– vezati se uz organizaciju koja uspješno surađuje sa svim relevantnim dionicima u području reguliranja i djelovanja obiteljsko-pravne zaštite i predstavlja ravnopravnog partnera

– vezati se uz organizaciju koja zapošljava stručnjake, ima iznimne standarde u osiguranju kvalitete usluga krajnjim korisnicima

– vezati se uz organizaciju koja promiče volonterstvo koje se nastoji poticati na svim područjima života čovjeka jer obogaćuje, donosi nove vrijednosti i omogućuje sudjelovanje u zajednici

Unapređenje prodaje

– proizvodi, robe i usluge koji sadrže dodanu vrijednost rada za općedruštvenu korist bolje kotiraju kod krajnjih kupaca; proizvod će se bolje prodavati ukoliko dio ukupne cijene ide za ciljeve zaštite djece u Hrvatskoj

Ljudski resursi

Poboljšanje radnog morala i etike zaposlenih

Uključujući svoje zaposlenike u društveno korisne aktivnosti stječete njihovo povjerenje i identifikaciju s kompanijom koja želi pridonijeti sigurnijem i poticajnom odrastanju djece u Hrvatskoj što ih čini predanijim i lojalnim radnicima.

Izgradnja vještina povezanih s timskim radom

Radeći u timovima na društveno korisnim aktivnostima, koristeći svoja znanja i kompetencije stečene u okviru rada u kompaniji, zaposlenici se međusobno upoznaju i povezuju te se stvara atmosfera zajedništva koja pridonosi i boljim poslovnim rezultatima.

Obrazovanje i obuka menadžera

Vještine koje se stječu tijekom suradnje s nevladinim organizacijama mogu pridonijeti organizacijskim sposobnostima menadžera. Stjecanje znanja o funkcioniranju nevladinog sektora, iskustvo u planiranju partnerskih kampanja i drugim aktivnostima koje su slične svakodnevnim poslovnim obvezama, a ipak različite, utječu na multiplikaciju vještina menadžera i senzibilizaciju za različite društvene skupine koje su ujedno i krajnji korisnici Vaših proizvoda i usluga.

Poboljšanje imidža tvrtke u području brige za obiteljske prilike zaposlenika

Organizacija Hrabri telefon svojim ključnim partnerima nudi vlastite kapacitete u osiguravanju socijalno i obiteljski osjetljivog poslovanja kroz predavanja njihovim zaposlenicima roditeljima, radionicama za najmlađe, ponudu dana volontiranja na razini kompanije, društveno priznanje kompanije kroz korištenje branda Hrabrog telefona, priznanje na svim službenim glasilima organizacije Hrabri telefon

Odluči li se kompanija za partnerstvo s Hrabrim telefonom, stručnjaci organizacije mogu za zaposlenike i suradnike organizirati cikluse Škole za roditelje, predavanja iz područja roditeljstva, zaštite djece, organizirati mogućnost individualnog savjetovanja zaposlenika – roditelja, pružiti sustavne informacije o relevantnim i dostupnim izvorima podrške i pomoći roditeljima, učiniti dostupnim edukativne materijale u izdanju udruge.

Socijalna inicijativa kompanije u promociji prava djece, zaštite djece i prevencije neprihvatljivih ponašanja u izazovu odrastanja je ključ u poboljšanju globalne slike budućnosti Hrvatske.

Brigom za zaposlenike i njihove roditeljske vještine, brinete i o njihovoj djeci što je prvi korak za sretno djetinjstvo.

Odnosi s javnošću

Pozitivna medijska pokrivenost

Ovisno o željama i visini doprinosa, partnerstvo s Hrabrim telefonom može se očitovati i kroz promidžbu tvrtke i obavještavanje šire javnosti o njezinom društveno korisnom djelovanju i to putem:

  • Web stranice Hrabrog telefona

– informacije o partnerima biti će sadržane u posebno istaknutom dijelu gdje se navoditi narav i način partnerstva

  •  Brošura

– na edukativnim materijalima (u okviru određenog doprinosa kompanije za tisak) postavit će se logo i informacija o kompaniji koja je to omogućila; edukativne brošure organizacije tiskaju se u 15000 primjeraka godišnje, ukupno 19 vrsta edukativnih i informativnih materijala te se distribuiraju na cijelom području Republike Hrvatske

  • Banner organizacije

– banner organizacije koji sadrži informacije o uslugama savjetovanja objavljuje se svaki dan u dnevnim novinama; isti može sadržavati i Vaš logo i informaciju o partnerstvu s Vašom kompanijom

–  banner će se uputiti i portalima koji se bave pitanjima roditeljstva i općenito informiranja kako bi se proširila informacija i obavijestila šira javnost o uspostavljenom partnerstvu

–  posebna događanja

– u svrhu informiranja javnosti o uspostavljenom partnerstvu, a u skladu s naravi partnerstva, Hrabri telefon može sudjelovati u organizaciji događanja kojima bi se javnost informirala o partnerstvu

Stvaranje odnosa koji poduzeću osiguravaju tzv. “dozvolu za rad” u zajednici

Kompanija postaje kredibilna i prepoznata od strane društva te stječe imidž dobro organizirane kompanije koja nije usmjerena isključivo na profit već brine i o zajednici u kojoj djeluje.

Kompanija partner organizacije Hrabri telefon izravno sudjeluje u kreiranju boljeg sutra za djecu Hrvatske, te je ključ u postizanju društveno odgovornog poslovanja čitave zajednice kroz primjer dobre prakse.

Ulaganje u društvenu zajednicu je poput svakog drugog ulaganja. Ukoliko je povezano s općim poslovnim ciljevima poduzeća i dobro provedeno, ne samo da će pomoći zajednici, već će i unaprijediti i osnažiti tvrtku.

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona