Volonteri

Volonteri su kralježnica Hrabrog telefona, bez njihova vremena, znanja i želje za radom Hrabri telefon bi bio nemoćan u odgovaranju na sve izazove koji se stavljaju pred organizaciju za zaštitu djece i mladih. Aktivno sudjelovanje u društvu u kojem se opažaju ranjive skupine, pruža vlastiti doprinos rješavanju njihovih problema poželjna je vrijednost koju treba slijediti.

Volonterstvo je izuzetno važno

U situaciji u kojoj nedostaje stručnjaka za rad na problemu zlostavljanja, volonterstvo u ovom području izuzetno je važno. Volonteri u ulozi nositelja izvedbe aktivnosti programa postaju i neizravni korisnici istoga. Hrvatska je zemlja u kojoj je oko 6% populacije mladih uključeno u volonterski rad što je iznimno nizak postotak.

Stoga je jedan od glavnih zadataka Hrabrog telefona osigurati dovoljan broj volontera za rad na Savjetodavnoj liniji i u Dječjoj kući Borovje, skrbiti o cijelogodišnjoj edukaciji volontera, kao i superviziji, kako bi njihov rad bio što učinkovitiji.

Kroz proteklih 20 godina rada, Hrabri telefon je educirao više od 800 volontera.

Promicanje volonterstva

Hrabri telefon je usmjeren na promicanje volonterstva ne samo kod studenata već i kod osnovno i srednjoškolaca s kojima se provode radionice o volonterstvu, potiče ih se i uči kako isplanirati volonterske aktivnosti u svojoj zajednici, kako pomoći rješavanju problema za koje oni smatraju da su važni i kako u sve aktivnosti uključiti vlastiti doprinos. Uključivanjem u volonterske aktivnosti u što ranijoj dobi, djeca uče promatrati okolinu razumijevajući potrebe drugih i promatrajući svijet oko sebe sa uvažavanjem i tolerancijom te odrastaju u sposobne, odgovorne i altruistične odrasle.

U svjetlu promicanja mobilnosti mladih, Hrabri telefon sudjeluje i u programu EU Mladi na djelu na način primanja inozemnih volontera u rad programa Dječja kuća Borovje, ali i mogućnosti slanja vlastitih volontera u druge europske organizacije koje imaju mogućnost uključivanja volontera iz stranih zemalja.

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona