O nama

Hrabri telefon je neprofitna nevladina organizacija osnovana s ciljem prevencije zlostavljanja, zanemarivanja i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, te pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima. Programi Hrabrog telefona kreirani su prema znanstvenim činjenicama i nalazima internih istraživanja.

Naši ciljevi su:
  1. Zaštita djece od zlostavljanja i zanemrivanja
  2. Pružanje pomoći zlostavljanoj i zanemarenoj djeci
  3. Prevencija neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih
  4. Podizanje javne svijesti o zlostavljanju i zanemarivanju djece kao društvenom problemu
Načela rada Hrabrog telefona su:
  • DOSTUPNOST – sve aktivnosti i usluge su BESPLATNE;
  • POVJERLJIVOST – informacije o korisnicima se koriste isključivo za statističke analize i NISU DOSTUPNE JAVNOSTI;
  • NAJBOLJI INTERES DJETETA – savjetovanje i podrška usmjeravane su ovim načelom.

Politika zaštite djece  obvezujući je dokument za sve zaposlenike, suradnike i volontere Hrabrog telefona koji sudjeluju u direktnom i indirektnom radu s djecom i imaju aktivnu ulogu u zaštiti njihovih prava. Na temelju ovog dokumenta Hrabri telefon u svim svojim programima i projektima jača svoju obavezu o zaštiti djece od svih oblika zlostavljanja i iskorištavanja.  Politika zaštite djece definira mehanizme prijave i poduzimanja odgovarajućih mjera te protokole za dosljedno postupanje u zaštiti djece.

 

 

 

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona