Uvodno o Hrabrom telefonu

Hrabri telefon je udruga osnovana 1997. godine u Hrvatskoj s ciljem zaštite djece od svih oblika nasilja. Rad je započela uspostavljanjem Linije pomoći za djecu i sve odrasle koji su bili zabrinuti za djecu. Paralelno uz Liniju udruga je educirala nastavnike i stručnjake koji rade s djecom u zdravstvu, socijalnoj skrbi i obrazovanju o prepoznavanju zlostavljanja djece kao i načinima kako pružiti pomoć toj djeci. Provodila je i kampanje za građane kako bi se oni upoznali s ovom temom i kako bismo svi zajedno pomogli djeci.

Danas organizacija provodi uslugu Nacionalnog pozivnog centra za djecu (Hrabri telefon za djecu s brojem 116 111), pruža pomoć roditeljima i ostalim odraslima zabrinutim za djecu putem Hrabrog telefona za mame i tate na broju 0800 0800, a odgovara i na sve upite koji dođu putem e-maila, chata i foruma. Ove usluge dostupne su svakim radnim danom od 9 do 20h.

Savjetodavni kanali Hrabrog telefona mjesto su povjerenja i traženja podrške u svim situacijama vezanim uz roditeljstvo i djetinjstvo, nasilje nadi među djecom te mentalno zdravlje djece. Često su i prvo mjesto na kojem se djeca povjere o svojim iskustvima i potraže savjet.

Na pozive odgovaraju volonteri, studenti pomagačkih struka koji prolaze posebne edukacije i imaju redovnu podršku stručnjaka.

Osim savjetodavnih kanala, udruga Hrabri telefon radi direktno s djecom i roditeljima u lokalnoj zajednici u Zagrebu pružajući (psihosocijalno) savjetovanje roditelja i djece (savjetovalište Snaga obitelji) i uključujući djecu u radionice (Društveni centar Borovje) u kojima stječu socijalizacijske vještine, uče o svojim pravima i obvezama te stječu vještine zaštite od nasilja.

Nadalje, Hrabri telefon radi s brojnim stručnjacima koji rade s djecom kao i školama iz svih područja Hrvatske u okviru velikih međunarodnih projekata putem kojih uči odrasle kako uključiti, slušati i prepoznati kada je dijete u opasnosti, a djecu kako se zaštiti od nasilja.

Sve aktivnosti i usluge koje udruga pruža su besplatne za djecu i roditelje, a pružaju ih stručnjaci koji imaju potrebna znanja i vještine.

U svojem radu Hrabri telefon se vodi načelima:

  • dostupnosti (sve aktivnosti i usluge su besplatne za krajnje korisnike);
  • povjerljivosti (informacije o korisnicima se koriste isključivo za statističke obrade i analize i nisu dostupne javnosti) te
  • najboljih interesa djeteta (savjetovanje i podrška usmjeravane su ovim načelom).

Također, u svakodnevnom radu organizacija je ulagala trud i napore u postizanje i poticanje pozitivnih promjena u društvu, ali u vlastiti rast i napredak u pogledu stručnih standarda kvalitete u pružanju usluga krajnjim korisnicima ali i brige za zaposlenike i volontere kojih se više od 1300 do sada uključilo u rad Hrabrog telefona .

OIB: 91805905887
Broj izvadka iz registra udruga: 1515217

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona