Strateški plan

SAŽETAK STRATEŠKOG PLANA HRABROG TELEFONA 2021. – 2025.

  1. UVOD U STRATEŠKI PLAN ORGANIZACIJE

Hrabri telefon proveo je reviziju Strateškog plana za razdoblje 2021 – 2023 godine, na sastanku Izvršnog odbora s trenericom/konzultanticom za menadžment neprofitnih organizacija Slađanom Novota. Na sastanku su revidirane sve strateške smjernice, ciljevi i aktivnosti te je donesen prijedlog odluke o produženju Strateškog plana na trajanje do 31.12.2025. godine.

Smjernice prema kojima se nastavlja rad i razvoj organizacije:

  1.  Unaprijediti izvaninstitucionalno pružanje socijalnih usluga u području socijalne skrbi, zdravstva, odgoja i obrazovanja za pozitivni razvoj djece
  2. Osnaživati utjecaj na socijalno okruženje u ostvarivanju dječjih prava
  3. Osigurati održivi razvoj organizacije

U svakoj od strateških smjernica selektirani su željeni i očekivani rezultati te je stavljen naglasak na unapređenja i nove projektne odnosno programske aktivnosti koje se očekuju tijekom dvogodišnjeg razdoblja produljenja.

Uvedene su aktivnosti i očekivani rezultati projekata čija je provedba započela u 2023. godini i trajat će do kraja novog strateškog razdoblja:

  • Child-centered and Accessible crisis-Response for an Effective protection System / CARES, financiran od strane EU, nositelj: Defense Des Enfants International Belgique Branche Francophone Asbl (Dei Belgique)
  • My follow up – strengthening the support system of child victims of violence in Croatia / My follow up, financiran od strane EU, prvi projekt organizacije u ulozi nositelja
  • Challenging social and gender norms to reduce violence against children in school / CARING, financiran od strane EU, nositelj: TDH Romania

 

  1. VIZIJA, MISIJA I VRIJEDNOSTI ORGANIZACIJE

Vizija

Društvo usmjereno na dobrobit i potrebe svakog djeteta.

Misija

Hrabri telefon omogućuje da se dječji glas čuje i sustavno radi na prevenciji kršenja te promociji dječjih prava. Hrabri telefon odgovara na potrebu za zaštitom i sigurnošću svakog djeteta osnaživanjem njega i njegove okoline.

Vrijednosti/načela

Svoj rad Udruga zasniva na sljedećim vrijednostima/načelima: dostupnost bez diskriminacije, odgovorni i stručni zaposlenici i zaposlenice, volonteri i volonterke, međusobno poštivanje i podrška u radu, povjerljivost, dobrobit djeteta, volonterstvo, humanizam i inovativnost.

 

 

Politika zaštite djece

Financijski plan za 2024. godinu

Operativni plan za 2024. godinu

 

Operativni plan za 2023. godinu

Financijski plan za 2023. godinu

 

Operativni plan za 2022. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

 

Operativni plan za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu

 

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona