Strateški plan

SAŽETAK STRATEŠKOG PLANA HRABROG TELEFONA
2021. – 2023.
1. UVOD U STRATEŠKI PLAN ORGANIZACIJE
Hrabri telefon organizirao je i održao Strateško planiranje u trajanju od dva dana, 29. i 30. listopada
2020. godine, ukupno je prisustvovalo 7 zaposlenica Hrabrog telefona. Kao i proteklih godina, na
zadovoljstvo zaposlenih, sam proces strateškog planiranja vodila je Slađana Novota, suosnivačica udruga
SMART i trenerica/konzultantica za menadžment neprofitnih organizacija.
Tijekom procesa strateškog planiranja sudionici su revidirali viziju i misiju organizacije, analizirali
okruženje rada (analize korisnika i dionika, BCG matrica, SWOT analiza), revidirali prethodne strateške
ciljeve te postavili strateške smjernice i rezultate za razdoblje 2021.-2023.
Organizacija je donijela odluku o nastavku rada u skladu sa 3 smjernice koje su neznatno izmijenjene u
odnosu na prošlo razdoblje:
1. Unaprijediti izvaninstitucionalno pružanje socijalnih usluga u području socijalne skrbi,
zdravstva, odgoja i obrazovanja za pozitivni razvoj djece
2. Osnaživati utjecaj na socijalno okruženje u ostvarivanju dječjih prava
3. Osigurati održivi razvoj organizacije
U svakoj od strateških smjernica selektirani su željeni i očekivani rezultati te je stavljen naglasak na
unapređenja koja se očekuju tijekom trogodišnjeg strateškog razdoblja.
2. VIZIJA, MISIJA I VRIJEDNOSTI ORGANIZACIJE
Vizija
Društvo usmjereno na dobrobit i potrebe svakog djeteta.
Misija
Hrabri telefon omogućuje da se dječji glas čuje i sustavno radi na prevenciji kršenja te promociji dječjih
prava. Hrabri telefon odgovara na potrebu za zaštitom i sigurnošću svakog djeteta osnaživanjem njega i
njegove okoline.
Vrijednosti/načela
Svoj rad Udruga zasniva na sljedećim vrijednostima/načelima: dostupnost bez diskriminacije, odgovorni i
stručni zaposlenici i zaposlenice, volonteri i volonterke, međusobno poštivanje i podrška u radu,
povjerljivost, dobrobit djeteta, volonterstvo, humanizam i inovativnost.

Operativni plan za 2022. godinu

Financijski plan za 2022. godinu

 

Operativni plan za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu

 

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona