Strateški plan

SAŽETAK STRATEŠKOG PLANA HRABROG TELEFONA
2021. – 2023.
1. UVOD U STRATEŠKI PLAN ORGANIZACIJE
Hrabri telefon organizirao je i održao Strateško planiranje u trajanju od dva dana, 29. i 30. listopada
2020. godine, ukupno je prisustvovalo 7 zaposlenica Hrabrog telefona. Kao i proteklih godina, na
zadovoljstvo zaposlenih, sam proces strateškog planiranja vodila je Slađana Novota, suosnivačica udruga
SMART i trenerica/konzultantica za menadžment neprofitnih organizacija.
Tijekom procesa strateškog planiranja sudionici su revidirali viziju i misiju organizacije, analizirali
okruženje rada (analize korisnika i dionika, BCG matrica, SWOT analiza), revidirali prethodne strateške
ciljeve te postavili strateške smjernice i rezultate za razdoblje 2021.-2023.
Organizacija je donijela odluku o nastavku rada u skladu sa 3 smjernice koje su neznatno izmijenjene u
odnosu na prošlo razdoblje:
1. Unaprijediti izvaninstitucionalno pružanje socijalnih usluga u području socijalne skrbi,
zdravstva, odgoja i obrazovanja za pozitivni razvoj djece
2. Osnaživati utjecaj na socijalno okruženje u ostvarivanju dječjih prava
3. Osigurati održivi razvoj organizacije
U svakoj od strateških smjernica selektirani su željeni i očekivani rezultati te je stavljen naglasak na
unapređenja koja se očekuju tijekom trogodišnjeg strateškog razdoblja.
2. VIZIJA, MISIJA I VRIJEDNOSTI ORGANIZACIJE
Vizija
Društvo usmjereno na dobrobit i potrebe svakog djeteta.
Misija
Hrabri telefon omogućuje da se dječji glas čuje i sustavno radi na prevenciji kršenja te promociji dječjih
prava. Hrabri telefon odgovara na potrebu za zaštitom i sigurnošću svakog djeteta osnaživanjem njega i
njegove okoline.
Vrijednosti/načela
Svoj rad Udruga zasniva na sljedećim vrijednostima/načelima: dostupnost bez diskriminacije, odgovorni i
stručni zaposlenici i zaposlenice, volonteri i volonterke, međusobno poštivanje i podrška u radu,
povjerljivost, dobrobit djeteta, volonterstvo, humanizam i inovativnost.

 

Operativni plan za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. godinu

 

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona