Hrabri telefon za djecu

Hrabri telefon za djecu je mjesto gdje djeca mogu govoriti o svojim osjećajima, situacijama koje ih čine zbunjenima te situacijama zbog kojih stječu dojam da se njihova prava krše na bilo koji način. Linija je namijenjena svoj djeci, bez obzira na problem koji imaju – to mogu biti ljubavni problemi, poteškoće u učenju ili situacije u kojima ih netko iz okoline zlostavlja ili zanemaruje.

2014. godine linija je postala Nacionalni pozivni centar za djecu, s europskim harmoniziranim brojem 116 111.

Dinamika provedbe:

Svakim radnim danom u vremenu od 9 do 20 sati linija je otvorena na besplatnom broju telefona za nazivatelje 116 111. U prosjeku linija dnevno zaprimi 5-10 poziva koji ulaze u statističku obradu (savjetodavni, informativni i pozivi šutnje), a isti se, prema statističkim podacima,  primarno tiču obiteljske problematike te zlostavljanja i zanemarivanja,  a slijede teme vezane uz mentalno zdravlje te školu. Na liniji se javljaju volonteri koji se raspoređuju prema dnevnim smjenama u trajanju od 3 do 4 sata.

Savjetovatelji:

Svi savjetovatelji su ujedno i volonteri – studenti završnih godina humanističkih fakulteta (psihologija, pedagogija, socijalni rad, edukacijsko-rehabilitacijski) posebno educirani iz područja vještina telefonskog savjetovanja, uključeni u kontinuiranu doedukaciju i superviziju.

Aktivnosti:

  • savjetovanje
  • informiranje
  • obavještavanje nadležnih i suradničkih institucija (CZSS, policija, škole, vrtići, MZSS, MZOŠ) o sumnji na zlostavljanje i zanemarivanje djeteta

Razina provedbe:

  • nacionalna
Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona