Dječja kuća Borovje

Dječja kuća Borovje je program Hrabrog telefona koji se provodi u lokalnoj zajednici Borovje, a odnosi se na prevenciju neprihvatljivog ponašanja i zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih u lokalnoj zajednici kroz individualni i grupni rad. Program je otvoren i za stanovnike svih dijelova grada Zagreba i uže okolice, a pruža djeci starosti od 4 do 18 godina zanimljive, poticajne i kreativne sadržaje usmjerene na primarnu prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih kao i zlostavljanja i zanemarivanja djece i mladih.

Cilj programa je ponuditi djeci i mladima iz lokalne zajednice kreativne i poticajne sadržaje kroz rad s volonterima. Kroz radionice u malim grupama djeca imaju priliku za razvijanje komunikacijskih vještina i vještina nenasilnog rješavanje sukoba, rade na jačanju pozitivne slike o sebi, povećanju samopoštovanja i odgovornom ponašanju prema sebi i drugima. Posebnu pažnju usmjeravamo željama i potrebama djece te u svakoj novoj školskoj godini radionice prilagođavamo interesima djece polaznika. Također, provode se i individualne radionice pomoći pri učenju i logopedske vježbe.

Drugi važan cilj provođenja programa jest uočavanje eventualnih potreba i problema djece i obitelji iz lokalne zajednice, pružanje pomoći i podrške u skladu s potrebama te poticanje suradnje obitelji, centara za socijalnu skrb, osnovnih škola, dječjih vrtića i ostalih nevladinih organizacija koje se bave dobrobiti djece.

 

Dinamika provedbe:

Dječja kuća Borovje otvorena je svakim radnom danom u vremenu od 9 do 20 sati, preventivne radionice se održavaju većinom u popodnevnim satima dok se individualni susreti održavaju prema dogovoru s korisnicima. Za vrijeme svih školskih praznika, Kuća je otvorena od 8 do 16 sati, za vrijeme kojih se održavaju kreativno-socijalizacijske radionice. Tijekom školske godine 400 djece se uključi u aktivnosti ovog programa.

 

Aktivnosti:

  • preventivne radionice (sadržajno radionice iz područja interesa djece: strani jezici, ples, novinarstvo, informatičke, likovne, literarne, dizajnerske, istraživačke itd. s jednakim preventivnim osnovama usmjerenim na prevenciju neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži te zaštitu od svih oblika nasilja)
  • individualni i grupni susreti pomoći pri učenju (sadrži tehnike učenja, načine učenja različitih gradiva i pristupa učenju s naglaskom na poticanje samopouzdanja i samopoštovanja djeteta)
  • logopedske vježbe (individualni pristup djetetu sa poteškoćama, pisanja , čitanja, i izgovora općenito)
  • kreativno-socijalizacijske radionice (radionice koje se održavaju tijekom školskih praznika, a sadrže elemente svih preventivnih radionica za vrijeme redovitog programa)

 

Voditelji radionica:

Svi voditelji radionica su volonteri, studenti završnih godina humanističkih fakulteta (psihologija, pedagogija, socijalni rad, edukacijsko-rehabilitacijski), posebno educirani iz područja vještina savjetovanja te uključeni u kontinuiranu doedukaciju i superviziju 

 

Razina provedbe:

  •  lokalna
Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona