Tko su volonteri Hrabrog telefona

U situaciji u kojoj nedostaje stručnjaka za rad na problemu zlostavljanja, volonterstvo u ovom području izuzetno je važno. Volonteri u ulozi nositelja izvedbe aktivnosti programa postaju i neizravni korisnici istoga. Hrvatska je zemlja u kojoj je oko 6% populacije mladih uključeno u volonterski rad što je iznimno nizak postotak.

Stoga je jedan od glavnih zadataka Hrabrog telefona osigurati dovoljan broj volontera za rad na našim savjetodavnim linijama i u Dječjoj kući Borovje, skrbiti o cijelogodišnjoj edukaciji volontera, kao i superviziji, kako bi njihov rad bio što učinkovitiji.

Kroz proteklih 20 godina rada, Hrabri telefon je educirao više od 800 volontera.

Osnovna edukacija volontera za rad na Hrabrom telefonu za djecu i Hrabrom telefonu za mame i tate obuhvaća predavanja i radionice o komunikacijskim vještinama potrebnim za savjetovanje putem telefona i elektroničko savjetovanje, vještine i znanja potrebna za rad s djecom i roditeljima, uz poseban naglasak na rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom. Volonteri na svim programima prolaze kroz hospitacije i mentorstva u sklopu kojih dobivaju detaljne povratne informacije na svoj rad. Edukacija za savjetodavne linije traje između 4 i 6 mjeseci. Edukacija za volonterski rad u Dječjoj kući Borovje sadrži i predavanja o grupnom radu, psihofizičkom razvoju djeteta te ekspresivnim tehnikama u radu s djecom, kao i individualnom pristupu djetetu.

Po završetku edukacije te završenim hospitacijama, nastavlja se usavršavanje volontera dodatnim educiranjem koje predstavlja već sastavni dio sustava brige za volontere. Predavanja koja se održavaju proširuju obuhvaćeno u osnovnoj edukaciji i osmišljena su kao podrška i dodatna pomoć našim volonterima tijekom godine čime se povećava njihova motiviranost i spremnost za rad te ih se stručno osposobljava u većoj mjeri nego li samom početnom edukacijom. Osim toga, doedukacije koriste i samim volonterima u njihovoj stručnoj naobrazbi i razvoju profesionalnih vještina. Neke od dosadašnjih doedukacija su: ˝Pravna zaštita djece u Republici Hrvatskoj˝; ˝Stres i krizne intervencije u radu s djecom˝; ˝Suicid i samoozljeđivanje kod djece i mladih˝; ˝Identitet grupnog voditelja˝; ˝Kreativne tehnike u radu s djecom˝; ˝Posljedice rastave roditelja na djecu˝ itd.

Kako bi osigurali da naši volonteri u svakom trenutku mogu dobiti pomoć u vezi slučajeva koji su im teški ili situacija za koje nisu u stanju samostalno odlučiti kako trebaju reagirati, Hrabri telefon redovito organizira supervizijske sastanke koje su obavezni za sve volontere. Supervizije provodi stručni tim supervizora koji pripremaju sadržaje i teme supervizijskih sastanaka. Ovaj tim poseban je po tome što u njemu sudjeluju nekadašnji volonteri Hrabrog telefona – osobe koje su dobro upoznate s našim radom te dobro poznaju probleme s kojima se volonteri susreću.

Dodatna korist od supervizija je i razmjena iskustava samih volontera – ove aktivnosti uključuju otvorene radionice na kojima se moderiranom raspravom o iskustvima i problemima poboljšava unutarnja kohezija grupe, dogovaraju se zajednička rješenja za određene probleme, radi se na međuljudskim odnosima te se razmjenjuju ideje i prijedlozi o poboljšanju rada. Vrlo je važna podijeljenost volontera u određene supervizijske grupe, što doprinosi osjećaju povjerenja u grupi i otvorenosti u razgovoru sa supervizorom. Svaka se grupa sastaje jednom mjesečno i promjene članova koji čine grupu su minimalne.

Sustav pravila volontiranja, u čijoj kreaciji sudjeluju volonteri, omogućuje učinkovit način rada uz maksimalnu pouzdanost i jasno određenu odgovornost, kako koordinatora, tako i volontera. Naputke koje volonteri dobiju tijekom edukacije postavili su volonteri koji su sudjelovali u radu Udruge prije njih. Stručna i etička pravila kojih se moraju pridržavati objašnjena su na samom početku, ali budući da se ne radi o jednostavnim pitanjima, uvijek kada se pojavi problem za koji nije jasno kako ga treba riješiti (iz stručnih ili etičkih razloga), volonteri dobivaju pomoć svojih supervizora te koordinatora. Oni se međusobno dogovaraju kako bi trebalo postupiti te donose zajedničke odluke koje i provode zajedno. Ono što se time želi postići je i ozbiljno shvaćanje volontiranja na Hrabrom telefonu koje sa sobom nosi određena prava, ali i obveze koje se moraju ispunjavati.

Svi volonteri Hrabrog telefona su studenti pomagačkih zanimanja (psihologija, socijalni rad, pedagogija, socijalna pedagogija, učiteljski fakultet). Neki od njih nastavljaju volontirati i nakon završenog studija pa dio volontera čine i magistri iz navedenih područja.

Udruga provodi edukacije za volontere jednom godišnje.

Ako se želite uključiti u rad Hrabrog telefona kontaktirajte nas putem e-maila info@hrabritelefon.hr ili putem telefona 01 3793 000.

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona