Mreža udruga za djecu

 

Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece

U Republici Hrvatskoj prava djece su propisana zakonima i drugim aktima, ali se ne ostvaruju u dovoljnoj mjeri. Posebno se to odnosi na prava djece u nepovoljnom položaju kao što su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, žrtve nasilja, s invaliditetom, s teškoćama, u osjetljivim obiteljskim situacijama, u riziku od siromaštva i od socijalne isključenosti. Udruge koje pružaju socijalne usluge ovim ranjivim skupinama djece poznaju problematiku s kojom se susreću u ostvarivanju svojih prava, no same često nemaju dovoljno kapaciteta za praćenje javnih politika i zagovaranje prava djece.

 

Aktivnosti projekta:

Kroz projekt će se formirati Mreža udruga za zaštitu prava djece – minimalno 10 udruga iz 5 županija s područja Hrvatske. Mreža će analizirati i pratiti djelokrug politike za djecu s fokusom na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti te prevenciju nasilja kroz provođenje istraživanja potreba djece i roditelja, analizu i nadgledanje odabranog djelokruga politike te prezentiranje rezultata institucijama koje se bave zaštitom prava djece i široj javnosti (provedbom javne kampanje). Ranjive skupine (djeca i roditelji) sudjelovat će u radionicama osnaživanja kroz koje će biti informirani o svojim pravima. U istu svrhu kreirat će se i podijeliti informativno-edukativni letci.

Nositelj projekta: Udruženje Djeca prva

Partneri: Hrabri telefon, SOS Dječje selo Hrvatska, Ardura iz Šibenika, SOS Dječje selo Norveška

Partneri provedbi projekta pridonose kroz vlastitu stručnost i iskustvo: Hrabri telefon kroz vidljivost i prepoznatljivost u općoj javnosti, SOS Dječje selo Hrvatska kroz vidljivost i zagovaračke aktivnosti, Ardura kroz iskustva direktnog rada i perspektive lokalne, manje zajednice, Djeca prva kroz iskustvo umrežavanja i suradnju te jačanje kapaciteta stručnjaka. SOS Dječje selo Norveška pružat će konzultacijsku podršku nositelju i partnerskim organizacijama zbog svog iskustva u praćenju javnih politika.

Kao krajnji rezultat očekuje se kako će udruge okupljene u Mrežu unaprijediti suradnju, razmijeniti iskustva, osnažiti svoje zagovaračke i organizacijske kapacitete čime će kvalitetnije doprinositi zalaganju za realizaciju prava djece iz ranjivih skupina i njihovih obitelji.

Trajanje projekta: od 01.10.2022. do 31.12.2023

Vrijednost projekta: 89.840,76 eura

Kontakt osoba: Mateja Kušić, programska koordinatorica

e-mail: mateja@hrabritelefon.hr

Projekt “Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece”  je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona