CARING

U svibnju 2023. godine započeo je dvogodišnji projekt „CARING – Preispitivanje društvenih i rodnih normi za smanjenje nasilja nad mladima u školi“ koji će se provoditi na području pet država jugoistočne Europe. Uz Hrabri telefon na projektu sudjeluju organizacije Terre des Hommes iz Mađarske i Grčke, Institute of Social Activities and Practice te Association Roditeli iz Bugarske, a glavni koordinator je Terre des Hommes iz Rumunjske. 

Opći cilj projekta je osvijestiti rodnu dimenziju nasilja nad mladima u školama i preispitati društvene norme provedbom preventivnog programa putem kojeg će mladi biti senzibilizirani i osnaženi za nužne promjene nejednakih i štetnih rodnih odnosa moći; mladi će ujedno biti osnaženi za razvoj rješenja navedenih društvenih problema samostalnim djelovanjem. 

Neke od glavnih aktivnosti koje će se provoditi za vrijeme projekta su: 

 • provođenje preliminarnog istraživanja (usmjereno na mlade u dobi od 13 do 18 godina i školsko osoblje u 32 škole) u svim zemljama projekta kako bi se ispitali stavovi, ponašanja i prakse koji omogućavaju da rodno uvjetovano nasilje postoji kao fenomen; 
 • na temelju gore navedenih rezultata prilagođavanje nastavnog plana i programa za facilitatore koji će im koristiti u promicanju pozitivnih normi i nošenju s nepoželjnim ponašanjem; 
 • edukacija trenera i njihovo osposobljavanje za korištenje nastavnog plana i programa, te za prenošenje tih znanja i vještina facilitatorima;  
 • provođenje edukacije za sveukupno 64 facilitatora i njihovo uvježbavanje da koriste metodologiju razvijenu za rad s minimalno 256 mladih i 320 profesora i ostalog školskog osoblja za smanjenje pojave rodno uvjetovanog nasilja među mladima; 
 • održavanje radionice s mladima u svim zemljama projekta kako bi se identificirale mogućnosti za intervenciju u slučajevima rodno uvjetovanog nasilja i suprotstavljanje preprekama neaktivnosti promatrača i to kroz razumijevanje problema s kojima se mladi zajednički suočavaju (mapiranje), zatim istraživanjem alternativa i rješenja, planiranjem akcija, njihovom provedbom (u ovom slučaju kroz umjetnost, koja može uključivati vizualnu umjetnost, kao i dramu itd.), te na kraju, promišljanjem i dijeljenjem svog iskustva; 
 • osnivanje savjetodavnih odbora za mlade u partnerskim školama u svim zemljama, gdje je svaki sastavljen od 2 osobe (jedna djevojka i jedan mladić), koji će se redovito sastajati s voditeljima projekta kako bi razgovarali o napretku i potvrdili metodologije rada u planiranim aktivnostima;  
 • održavanje redovitih odvojenih sastanaka s mladima i školskim osobljem u obliku sesija podrške; 
 • uključivanje oko 480 roditelja i velik broj drugih profesora u organizaciju inicijativa koje vode djeca;  
 • ocjenjivanje tih inicijativa, te predstavljanje onih s najvećim utjecajem na regionalnom sastanku u Budimpešti, uz sudjelovanje jednog profesora i 2 učenika po zemlji (jedan mladić i jedna djevojka); 
 • organiziranje okruglih stolova školskog osoblja s drugim lokalnim dionicima radi učvršćivanja suradnje; 
 • prikupljanje najboljih praksa i izazova kroz sve aktivnosti te razvijanje zajednice prakse čiji je cilj razmjena praksi među ciljnim skupinama na nacionalnoj razini i među zemljama; 
 • dugoročno gledano, osvještavanje otprilike 384 stručnjaka o rodnoj dimenziji školskog nasilja, te opremanje znanjem za njegovo prepoznavanje i vještinama za njegovo sprečavanje, posredovanje i borbu protiv njega, uz raširenost onih slučajeva koji su najspecifičniji za vlastite zemlje, kao što su fizičko nasilje među mladićima i štetno seksualno ponašanje prema djevojkama;
 • okupljanje oko 600 dionika koji će sudjelovat na internetskim webinarima, završnoj konferenciji ili pristupiti materijalima objavljenim u GBV (gender based violence) zajednici prakse čiji je domaćin internetski portal ChildHub;  
 • dosezanje najmanje 1700 ljudi koji postaju svjesniji fenomena; 
 • obilježavanje završetka projekta u Zagrebu organiziranjem završnog događaja. 

Projekt je sufinanciran sredstvima EU (Citizens, Equality, Rights and Values Programme – CERV). Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona