Organizacijska struktura
predsjednica Hana Hrpka, prof. psihologije
zamjenica predsjednice Jelena Tomić, dipl. soc. radnik
izvršni odbor Hana Hrpka, prof. psihologije
Jelena Tomić,  dipl. soc. radnik
Maja Vukmanić Rajter,soc.ped
voditelji projektnih timova – programski koordinatori Vesna Katalinić, dipl.soc. radnik

Andrea Gerčar mag. psych.

Antonija Hojt Ilić, soc.ped

Antonija Strle mag. psych.

Marcela Milković, mag. psych.

Mateja Kušić mag. psych.

Ana Orlić, mag. psych.

Vedrana Puhar Kučinar, mag. psych.

asistenti voditelja- programskih koordinatora Josipa Sivrić, mag. psych.

Kruna Crnjak, mag. psych.

Helena Vučković, mag. psych.

voditeljica financija Korana Gačić Fuk
upravni odbor Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander

Hana Hrpka, prof. psihologije

Ines Rezo, mag. psych.

Anamarija Vuić, mag. psych.

Ivana Šafran Tunjić, pedagog

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona