Organizacijska struktura
predsjednica Hana Hrpka, prof. psihologije
zamjenica predsjednice Jelena Tomić, dipl. soc. radnik
izvršni odbor Hana Hrpka, prof. psihologije
Jelena Tomić,  dipl. soc. radnik
Maja Vukmanić Rajter,soc.ped
voditelji projektnih timova – programski koordinatori Vesna Katalinić, dipl.soc. radnik

Andrea Gerčar mag. psych.

Antonija Hojt Ilić, soc.ped

Antonija Strle mag. psych.

Ana Ercegović mag. psych.

Mateja Kušić mag. psych.

Adrian Štark mag. psych.
Ana Orlić, mag. psych.

Iva Jureković, mag. psych.

Vedrana Puhar Kučinar, mag. psych.

asistenti voditelja- programskih koordinatora Josipa Sivrić, mag. psych.

Kruna Crnjak, mag. psych.

voditeljica financija Korana Gačić Fuk
upravni odbor Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander
Hana Hrpka, prof. psihologije
Ines Rezo, mag. psych.Anamarija Vuić, mag. psych.

Ivana Šafran Tunjić, pedagog

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona