CARES

CARES – Pristupačan i na dijete usmjeren odgovor na krizne situacije za učinkovit sustav zaštite

Hrabri telefon provodi međunarodni projekt CARES – Pristupačan i na dijete usmjeren odgovor na krizne situacije za učinkovit sustav zaštite.

Mnoga djeca bila su snažno pogođena pandemijskom krizom, osobito djeca iz ranjivih skupina. Hitne mjere i rješenja koja su se donosila kao odgovor na zdravstvenu krizu, često nisu bila prilagođena djeci i njihovim potrebama. U Hrvatskoj smo uz pandemiju imali i dva razorna potresa, a krizne situacije se nažalost nastavljaju s ratom u Ukrajini i ekonomskom krizom.

U kojoj mjeri institucije koje rade s djecom štite prava djece, osobito pravo na sudjelovanje i uključivanje u donošenje za njih važnih odluka? Kako zaštita prava djece funkcionira u kriznim situacijama? Što smo po ovom pitanju naučili tijekom pandemijske krize i na koji način osigurati zaštitu prava djece u budućnosti?

Projekt CARES nastoji odgovoriti na navedena pitanja kroz niz aktivnost u kojima djeca i mladi imaju ključnu ulogu:

  • Djeca i mladi sudjelovat će na radionicama o pravima djece, a osnažit će se i za ulogu „istraživača“ zaštite prava djece među svojim vršnjacima. Razvit će nove alate za poticanje participacije djece i mladih.
  • Na primjeru pandemijske krize, odvit će se konzultacije sa stručnjacima iz institucija i organizacija za zaštitu djece kako bi se došlo do važnih uvida o teškoćama prilagodbe na krizne situacije, kao i prijedloga i inovativnih rješenja za poticanje veće uključenosti djece u donošenje za njih važnih odluka.
  • Na temelju rezultata istraživanja zaštite prava djece iz perspektive djece te uz pomoć zaključaka s konzultacija sa stručnjacima, osmislit će se i provesti treninzi za jačanje kapaciteta stručnjaka za integraciju prava djece u svoju praksu. U provedbu ovih treninga bit će uključena i djeca i mladi „istraživači“ koji će stručnjacima prenijeti perspektivu svojih vršnjaka.
  • Izradit će se nacionalni dokumenti sa zaključcima istraživanja, primjerima dobrih praksi i preporukama za zagovaračke aktivnosti i donositelje odluka.

Ovim aktivnosti nastojimo ostvariti sljedeće ciljeve:

  • jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade u području zaštite djece i mladih
  • unaprjeđenje suradnje različitih službi za zaštitu djece i mladih za adekvatnije reagiranje u kriznim situacijama
  • povećanje dostupnosti informacija i usluga zaštite djece u svakom trenutku
  • unaprjeđenje prava djece na sudjelovanje u odlukama koje ih se tiču

Vrijeme trajanja projekta: od rujna 2022. do rujna 2024.

Nositelj projekta: Defence for Children International – Belgium

Partnerske organizacije: Hrabri Telefon (Hrvatska), General Administration of Youth Welfare of the French-speaking community of Belgium (Belgija), Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights (Austrija), Defence for Children International – World Service Foundation.

Kontakt:
Mateja Kušić, programska koordinatorica
e-mail: mateja@hrabritelefon.hr

Kruna Crnjak, asistentica programske koordinatorice
e-mail: kruna@hrabritelefon.hr

 

 

——————————————————————————

Nacionalni izvještaj konzultacija s djecom i stručnjacima iz područja zaštite djece na temu prava djece u doba krize: Što nas je naučila pandemijska kriza?

 

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona