Djelatnosti

PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O PROBLEMU ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

organizacija i sudjelovanje na akcijama usmjerenim na zaštitu djece kao i izradu, publiciranje, tisak i distribuciju edukativno-promotivnih materijala (plakati, brošure, radna bilježnica, priručnik) koje su i sastavni dio svih dolje navedenih programa i projekata

EDUKATIVNA

uključuje educiranje i dodatno educiranje volontera, stručnjaka iz drugih ustanova/organizacija koji rade s djecom; suradnju s fakultetima (Filozofski fakultet u Zagrebu,  Filozofski fakultet u Osijeku,  Hrvatski studiji – odsjek za psihologiju, Studijski centar socijalnog rada,  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Učiteljski fakultet) u vidu održavanja predavanja te stručno usavršavanje djelatnica kao i članica Edukacijskog tima organizacije.

Naša predavanja i radionice možete pročitati ovdje .

ZNANSTVENA

pripremanje, provedba i publiciranje znanstvenih istraživanja kao i publiciranje znanstvenih i stručnih članaka; ova djelatnost predstavlja osnovu i polazište za kreiranje, planiranje i provedbu novih aktivnosti ali i sveobuhvatnih programa i projekata.

U okviru Udruge provedena su brojna istraživanja namijenjena procjeni incidencije zlostavljanja u Hrvatskoj, izloženosti djece nasilju na internetu, nasilja među djecom te proučavanju posljedica zlostavljanja i faktora povezanih sa zlostavljanjem djece i nasiljem u obitelji.  Velik dio istraživanja proveden je u suradnji s Poliklinikom za zaštitu djece i mladih grada Zagreba.

  • Istraživanje o nasilju među djecom u Hrvatskoj (2003.)
  • Istraživanje o iskustvima djece pri korištenju interneta (2004.)
  •  Prevalencija zlostavljanja i zanemarivanja djece u HrvatskojPovezanost zlostavljanja u djetinjstvu i drugih traumatskih iskustava s nekim osobinama ličnosti (2006.)
  • Istraživanje o iskustvima djece prilikom korištenja Interneta i modernih tehnologija: mogućnosti nasuprot riziku!? (2008.)
  • Istraživanje o iskustvima i ponašanjima djece na Internetu i na društvenoj mreži Facebook (2014.)
  • Početna studija za mapiranje praksi zaštite djece i povezanih potreba glede radne snage u Jugoistočnoj Europi – Hrvatska (2016.)
  • Prvo nacionalno istraživanje o predškolskoj djeci pred malim ekranima (2017.)
  • Alternativni načini postupanja prema maloljetnicima – pregled mjera diverzije u maloljetničkom pravosuđu u Belgiji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumunjskoj (2017.)
  • Izvještaj istraživanja stavova prema tjelesnom kažnjavanju i ostalim odgojnim postupcima u Poljskoj, Latviji i Hrvatskoj (2018.)
  • Rezultati Procjena spremnosti Centra za socijalnu skrb Zagreb i udruga za izgradnju dugoročnih suradničkih odnosa u području zaštite djece u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti (2018.)
Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona