Članstva i priznanja

ČLANSTVA

KOORDINACIJA UDRUGA ZA DJECU U HRVATSKOJ

Nacionalna neformalna mreža organizacija civilnog društva s područja Republike Hrvatske koja se bavi unapređenjem položaja djeteta u pravnom sustavu zemlje i javnim zagovaranjem za poboljšanje politike prema djeci u skladu sa europskim i međunarodnim standardima

CHI (Childhelpline International)

Međunarodna mreža dječjih SOS linija koja djeluje na području cijelog svijeta. Broji više od 168 linija iz preko 141 zemalja svijeta. Strateški cilj ove mreže je olakšavanje pristupa što većem  broju djece i mladih savjetodavnim linijama te uvažavanje njihova mišljenja kao i učenje od njih u svrhu javnog zagovaranja unapređenja usluga koje su namijenjene djeci.

CRIN (Child Rights Informational Network)

Međunarodna mreža koja broji više od 1 400 organizacija iz 130 zemalja svijeta. Okuplja organizacije koje se bave promicanjem i zaštitom dječjih prava kao i javnim zagovaranjem za primjenu istih. Ova mreža ima za cilj širiti informacije o Konvenciji o pravima djeteta među nevladinim organizacijama, agencijama i uredima UN-a kao i obrazovnim institucijama i stručnjacima za dječja prava.

ISPCAN (International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect)

Međunarodno udruženje predanih profesionalaca i organizacija za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja, osnovano 1977. g. s ciljem prevencije svih oblika okrutnog ponašanja prema djeci.

APSAC (American Professional Society for Abused Children)

Američko udruženje koje okuplja stručnjake koji se bave prevencijom zlostavljanja djece, s ciljem daljnjeg osvještavanja  i educiranja stručne javnosti o navedenom problemu.

Memorandum o suradnji mreže dječjih linija jugoistočne Europe

Potpisnice memoranduma su Udruga Hrabri telefon, Nacionalna dečija linija Srbije – NADEL Srbija, Prva dječja ambasada u svijetu Međaši ‘SOS telefon za deca i mladi’ – Skoplje, Zveza prijateljev mladine Slovenije ‘TOM – telefon za otroke in mladostnike’ i NVO ‘Djeca prije svega’ – povjerljivi telefon za djecu, Podgorica. Cilj Memoranduma je uspostavljanje i unaprjeđenje suradnje i rada dječjih linija Jugoistočne Europe, kroz osnivanje neformalne mreže „Mreža dječijih linija Jugoistočne Evope”, razmjenu iskustava, znanja i dobre prakse članica potpisnica, koja ima za cilj podizanje standarda kvaliteta pružanja usluge telefonskog i elektronskog savjetovanja

 

PRIZNANJA

Rad organizacije prepoznat je od strane šire javnosti, ali i stručnjaka o čemu govori činjenica da je u istraživanju Academy for Educational Development (AED) u 2006. godini o stavovima javnosti o radu nevladinih organizacija, Hrabri telefon 2. udruga po prepoznatljivosti od strane javnosti u Republici Hrvatskoj.

Program udruge Dječja kuća Borovje uvršten je u standard dobre prakse između 14 modela programa u publikaciji “Standardi programa prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih” u izdanju Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži te Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih (program je evaluiran 2 puta u razdoblju od 5 godina i pokazao izuzetne standarde u održavanju kvalitete).

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona