LEAVING WITH CARE – LIVING WITH CARE

LEAVING WITH CARE – LIVING WITH CARE

U travnju 2020. godine započeo je dvogodišnji projekt „Leaving with care – Living with care“ koji će se provoditi na području Hrvatske, Grčke, Cipra i Italije. Uz Hrabri telefon na projektu sudjeluju organizacije Hope for children s Cipra i Telefono Azzuro iz Italije, a koordinira ga The Smile of the Child iz Grčke.

Projekt je usmjeren na osnaživanje stručnjaka u području pružanja trauma-informiranih usluga prilikom uključivanja djece s iskustvom zlostavljanja u istražne procese te izdvajanja i smještaja djece izvan obitelji. Istraživanja su pokazala da je pristup stručnjaka koji su u izravnom kontaktu s djecom prilikom ovih događaja od velikog značaja te o njima vrlo često ovisi hoće li dijete razviti traumu u tim visoko stresnim okolnostima. Trauma-informirani pristup (eng. Trauma-informed care) prevenira razvoj traume kod djece te olakšava kasniju adaptaciju na novu okolinu.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Unaprijediti međusektorsku suradnju te razumijevanje između javnih ustanova, udruga civilnog društva te obrazovnih institucija na temu trauma-informiranog pristupa u slučajevima nasilja nad djecom te izdvajanja iz obitelji
 • Razviti i unaprijediti vještine te educirati stručnjake koji su prvi kontakt djeci prilikom izdvajanja iz obitelji na temu trauma – informiranog pristupa (socijalni radnici, policajci, zdravstveni radnici, stručnjaci na savjetodavnim linijama)
 • Podignuti svijest učitelja o tome kako trauma utječe na djecu
 • Osnažiti djecu u institucionalnoj skrbi i osigurati njihovu participaciju u projektu
 • Razmijeniti primjere dobre prakse među zemljama EU

Neke od glavnih aktivnosti koje će se provoditi za vrijeme projekta su:

 • Razvijanje Priručnika (Tool kit) o trauma-informiranom pristupu za stručnjake koji imaju prvi kontakt s djetetom koje se izdvaja iz obitelji
 • Treninzi stručnjaka koji imaju prvi kontakt s djetetom na temu štetnih iskustava i utjecaja u djetinjstvu (eng. adverse childhood experiences), traume te trauma-informiranog pristupa
 • Javna kampanja usmjerena na obrazovne institucije
 • Uključivanje skupine djece koja su imala iskustva izdvajanja iz obitelji u praćenje provedbe projekta i evaluaciju pojedinih aktivnosti
 • Razvijanje dokumentarnog filma u suradnji s djecom s iskustvom izdvajanja iz obitelji
 • Osnivanje radne skupine koja prati, uključuje se u aktivnosti te promovira projekt u svojoj radnoj okolini

Projekt je financiran sredstvima EU (Rights, Equality & Citizenship Programme – REC) te je vrijeme provedbe do 31.03.2022.

O drugom po redu partnerskom sastanku na projektu ‘CARE’  čitajte ovdje.

O trećem partnerskom sastanku možete naći ovdje.

O četvrtom sastanku Radne skupine projekta možete naći ovdje.

O održana dva on-line treninga u suradnji s AZOO u okviru projekta „Leaving with care – Living with care“ možete naći ovdje.

O provedbi treninga za stručnjake pročitajte ovdje.

 

Sufinancirano sredstvima Programa za prava, jednakost i građanstvo (2014 – 2020) Europske unije

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona