Kurikulum o prevenciji rodno uvjetovanog nasilja – Webinar
Objavljeno : 13.10.2023.

Kurikulum o prevenciji rodno uvjetovanog nasilja temeljen na preispitivanju postojećih društvenih i rodnih normi

Cilj webinara je predstaviti Kurikulum koji je nastao prilagodbom već pilotiranih metodologija Terre des hommes-a (YouCreate metodologija, Priručnik REVIS projekta o mijenjanju normi vezanih uz nasilje u školama i metodologija ACTIV projekta za obuku učitelja o rodno uvjetovanom nasilju) i integriranjem rezultata brze procjene potreba koja je nedavno provedena u okviru projekta CARING u 32 škole u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj i Rumunjskoj.

Kurikulum je razvijen za dvije skupine: osoblje škole i za djecu i mlade.

Za odrasle, uključujući trenere/ice, facilitatore/ice, nastavnike/ce i ostalo osoblje škole koje radi s djecom i mladima, razvijen je kako bi im omogućio dublje razumijevanje rodne dimenzije nasilja, njegovih pojava i osposobio ih za osnaživanje učenika i učenica da mijenjaju nejednake i štetne rodne odnose moći. S druge strane, razvijen je i za učenike/ce u školama koji/e će proći obuku kako bi postala mladi/e lideri/ce i promovirali/e pozitivno ponašanje unutar okvira projekta.

Cilj kurikuluma je osposobiti djecu i mlade u dobi od 13 do 18 godina, kao i odrasle, za suočavanje s rodno uvjetovanim nasiljem u školama, s fokusom na prevenciju stvaranjem sigurnog i prijateljskog okruženja te osiguravanjem participacije djece čime mijenja status mladih iz pasivnih primatelja informacija u aktivne donositelje promjene.

Kurikulum će predstaviti autorice, konzultantice Udruge “Zona Family”.

Dnevni red:

  • Predstavljanje projekta CARING
  • Predstavljanje ključnih rezultata brze procjene provedene u Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj i Rumunjskoj
  • Predstavljanje Kurikuluma
  • Pitanja i odgovori s konzultanticama i timom projekta CARING

Govornice:

Diana Ruseva je psiholog s dugogodišnjim iskustvom u području zaštite djece i dobrobiti kao član timova nevladinih organizacija u Bugarskoj. Stekla je iskustvo u koordinaciji projekata i razvoju usluga i programa u području prevencije nasilja nad djecom te kao trenerica i supervizorica socijalnih radnika i učitelja. Diana posjeduje poseban interes za razvoj restorativnih praksi u školama.

 

Natalia Hristova-Mihaylova ima doktorat iz socijalnog rada i politika te magisterij iz pedagogije i socijalne pedagogije. Ona je certificirana stručnjakinja za afirmativno istraživanje u procjeni i istraživanju sustava i politika. Također je certificirana za participaciju djece i ima bogato iskustvo u razvoju standarda za prostore prilagođene djeci (CSF standards). Natalia ima više od 25 godina iskustva u području obrazovanja, razvoja socijalnog rada i reformi sustava socijalne zaštite i zaštite djece. Ima iskustva u razvoju obuka za socijalne radnike i radnike u socijalnim uslugama na akademskoj razini, razini prije službe i tijekom službe, kao i u razvoju smjernica, alata za procjenu i isporuku programa za planiranje i poboljšanje kapaciteta radne snage. Natalia se drži strogih etičkih standarda, posebno u vezi participacije djece, pitanja zaštite djece, različitih kultura, invaliditeta, dobi i etničke pripadnosti.

 

Za sudjelovanje na webinaru potrebno se registrirati:

 

 

Objavljeno u rubrici :

Novosti
Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona