Odabrane trenerice u projektu CARING
Objavljeno : 02.10.2023.

U sklopu projekta CARING odabrane su nove Nacionalne trenerice, kolegice Matea Korda, magistra psihologije i Snježana Fištrović, profesorica njemačkog jezika i književnosti i profesorica pedagogije. Kolegica Korda je bila trenerica u prethodnom projektu REVIS koji se bavio sličnom tematikom, a kolegica Fištrović je bila jedna od facilitatorica u matičnoj školi. Njihovo prethodno bogato iskustvo i širina znanja, vještina i angažiranost koju donose u projekt bila je ključni element u odabiru za ovu važnu ulogu.

Jedan od prvih zadataka bit će provest edukaciju na nacionalnoj razini u Zagrebu, u studenom 2023. godine, u trajanju od tri dana, sa svih šesnaest facilitatorica. Također će održat najmanje pet naknadnih webinara o tome kako koristiti metodologiju razvijenu za rad s djecom i odraslima i pomoći u smanjenju nasilja među djecom. Po potrebi će podržat facilitatorice u organiziranju sastanaka u školama, u slučaju da im je potrebna podrška u razumijevanju metodologije ili odabiru problema i identificiranju rješenja o kojima će razgovarati sa svojim kolegama. Nadalje, podupirat će facilitatorice i voditelje/ice mladih u organizaciji inicijativa koje vode djeca (jedna po svakoj školi). Sudjelovat će u radnjama kako je određeno metodologijom, na primjer intervjuima ili fokus grupama, prema potrebi, a već sada su aktivno krenule dajući doprinos za prilagodbu metodologije i Kurikuluma.

Njihov angažman trajat će do prosinca 2024. godine, a ovim putem želimo im dobrodošlicu u tim!

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona