O Društvenom centru

NAZIV PROGRAMA: DRUŠTVENI CENTAR BOROVJE

KRATKI OPIS PROGRAMA:

Hrabri telefon je u studenome 2020. godine započeo provedbu projekta „Društveni centar Borovje“ čime do sada dobro uhodani program „Dječja kuća Borovje“ (koji djeluje od 2001. godine), dobiva novo ruho, širi svoje aktivnosti i djelovanje na različite dobne skupine. Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Zagrebom, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske te je kreiran sa svrhom unaprjeđenja kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi se podigla razina kvalitete življenja lokalne zajednice Borovje.

Ključni akteri ovoga projekta su: pojedinac – obitelj – civilni sektor – lokalna zajednica te su ti isti uključeni u njegovo osmišljavanje, provedbu i evaluaciju.

Tijekom provedbe programa organizirati će se društvene aktivnosti namijenjene djeci, mladima i obiteljima sa područja gradske četvrti Peščenica koje će otvoriti prostor za aktivno sudjelovanje članova zajednice u njenom razvoju, ali i pridonijeti  razvoju društvenog života zajednice. Sve osmišljene aktivnosti su od interesa za opće dobro te su kreirane u skladu s trenutnim potrebama zajednice.

CILJEVI PROGRAMA:

 • prevencija neprihvatljivog ponašanja i zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih u lokalnoj zajednici kroz individualni i grupni rad
 • uočavanje potreba i problema djece i obitelji iz lokalne zajednice
 • pružanje pomoći i podrške u skladu s potrebama
 • poticanje suradnje obitelji, centara za socijalnu skrb, osnovnih škola, dječjih vrtića i ostalih nevladinih organizacija koje se bave dobrobiti djece.

AKTIVNOSTI PROGRAMA:

za djecu od 4 do 18 godina:

 • Preventivno – socijalizacijske radionice
 • Pomoć pri učenju
 • Logopedske vježbe
 • Radionice osnaživanja djece pri polasku u srednju školu
 • Radionice medijske pismenosti
 • Lego radionice za djecu i roditelje
 • Glazbene subote
 • Plesnjaci
 • Kutak za slobodno vrijeme

za roditelje:

 • Psihosocijalno savjetovanje i podrška
 • Škola za roditelje
 • Radionice za trudnice i rodilje

za širu zajednicu:

 • Solidarne subote
 • Buvljaci
 • Žive knjižnice

SAVJETOVANJE DJECE I RODITELJA, POMOĆI PRI UČENJU, PREVENTIVNO – SOCIJALIZACIJSKE RADIONICE I LOGOPEDSKE VJEŽBE održavaju se  radnim danom od 9 do 20h, prema unaprijed dogovorenim terminima u prostorijama Društvenog centra Borovje.

KROZ PROGRAM SU PLANIRANI SLIJEDEĆI ISHODI TIJEKOM 2020. I 2021. GODINE:

 • Izrađen prepoznatljiv vizualni identitet Društvenog centra Borovje
 • Održano 15 sastanaka Koordinacijskog tima
 • Održana 4 sastanka Vijeća zajednice
 • Izrađeno i javno objavljeno 12 mjesečnih kalendara
 • Objavljeno 60 objava u medijima i na društvenim mrežama
 • Adaptiran prostor
 • Postavljena i ažurirana oglasna ploča
 • Održavanje Facebook stranice i Instagrama Društvenog centra Borovje
 • Izrađeni i distribuirani promotivni materijali
 • Održano 6 sastanaka s predstavnicima institucija
 • Obilježeno 15 relevantnih datuma
 • Kreirano 13 newslettera
 • Održane dvije edukacije i 12 dodedukacija za volontere
 • U volontiranje uključeno minimalno 40 volontera
 • Održane 2 fokus grupe s ciljem poboljšanja rada volontera
 • Ostvareno 3.155 volonterskih sati
 • 16 grupa djece upisano u preventivno – socijalizacijske radionice
 • 50 djece uključeno u „Pomoć pri učenju“
 • 10 djece uključeno u logopedske vježbe
 • Održano minimalno 50 aktivnosti za djecu i mlade mjesečno
 • Proveden 1 ciklus radionica „Hrabri start“
 • Proveden 1 ciklus radionica medijske pismenosti
 • Održan 1 ciklus radionica za trudnice i roditelje
 • Održan 1 ciklus škole za roditelje
 • Održano 140 individualnih savjetovanja
 • Održano 45 supervizijskih susreta
 • Održano 10 „Lego dana“
 • Održana 2 „Plesnjaka“ za 60 djece
 • Održana 3 susreta „Živih knjižnica“
 • Održana 3 buvljaka
 • Održano 20 glazbenih subota
 • Održano 8 solidarnih subota

 

Trajanje projekta: 12 mjeseci (02.11.2020. – 02.11.2021.)

Vrijednost projekta: 932.580,38kn bespovratnih sredstava osiguranih iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%)

Broj ugovora: UP.04.2.1.07.0102

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

 

Kontakt osoba:

Antonija Hojt Ilić, prof. socijalne pedagogije

Voditeljica Društvenog centra Borovje

Ulica Bože i Nikole Bionde 7, 10 000 Zagreb

t: 01/6112-758

e: drustvenicentar@hrabritelefon.hr

Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Hrabrog telefona.

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona