Održana radionica osnaživanja djece i roditelja
Objavljeno : 22.11.2023.

Povodom Međunarodnog dana djece kada je usvojena Konvencija o pravima djece, u Društvenom centru Borovje održana je zajednička radionica za djecu i roditelje. Kroz zajedničke aktivnosti, podignuta je svijest o dječjim pravima, korisnici su upoznati s Konvencijom o pravima djece, o tome kako sami mogu utjecati na to da se dječja prava više poštuju, a 2 tima natjecala su se i u kvizu Čovječe, ispravi se! 

Radionica je održana u utorak 21.11.2023. u okviru projekta Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece.

   

Projekt “Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece”  je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

        

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona