Nakon traume

U listopadu  2020. godine započeo je dvogodišnji projekt Nakon traume – osnaživanje zajednice (UP.02.2.2.06.0484) financiran iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Hrabri telefon, a provodi ga u partnerstvu s Udruženjem “Djeca prva”, CZSS Križevci, CZSS Bjelovar i CZSS Vrbovec.

Projekt je kreiran sa svrhom stvaranja podržavajuće i poticajne okoline nužne za zdravo odrastanje djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Razvojem učinkovitih i specijaliziranih programa pomoći za udomitelje te djecu i mlade u integraciji traumatskih iskustava te direktnim uključivanjem centara za socijalnu skrb u osmišljavanje, provedbu i evaluaciju svih planiranih aktivnosti, nadopunjujemo postojeći sustav socijalnih usluga te direktno unaprjeđujemo njihovu kvalitetu.

Ciljevi projekta:

  1. Povećati dostupnost socijalnih usluga razvojem specijaliziranog programa namijenjenih razvijanju socijalizacijskih i integracijskih vještina djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
  2. Unaprjeđenje razine znanja i kompetencija stručnjaka s područja socijalne skrbi o znakovima prepoznavanja, posljedicama traumatskih događaja kod djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi te o načinima pomoći i podrške ciljanim skupinama.
  3. Razvoj i implementacija programa pomoći u integraciji traumatskih iskustava djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi za udomitelje kao oblik izvaninstitucionalne podrške.

Neke od glavnih aktivnosti u sklopu projekta:

  • prilagodba i prijevod priručnika za rad s udomiteljima Caring for Children Who Have Experienced Trauma: A Workshop for Resource Parents (The National Child Traumatic Stress Network) te provedba radionica s udomiteljima
  • provedba radionica namijenjenih razvoju socijalizacijskih i integracijskih vještina za udomljenu djecu te izrada radne bilježnice koja prati radionice
  • jačanje kapaciteta stručnjaka iz sustava socijalne skrbi za pružanje pravovremene i učinkovite pomoći i podrške udomiteljskim obiteljima (aktivnosti kroz radnu skupinu, webinari, trodnevni trening za djelatnike centara za socijalnu skrb iz cijele Hrvatske, okrugli stol)

Ukupna vrijednost projekta je 1.229.180,05 kn.

Posredničko tijelo razine 1– PT1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne i politike

Posredničko tijelo razine 2 –PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt Nakon traume – osnaživanje zajednice (UP.02.2.2.06.0484) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda,  kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06.,  objavljenog 23. siječnja 2018. godine.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Hrabri telefon.

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona