Nakon traume

U listopadu  2020. godine započeo je dvogodišnji projekt Nakon traume – osnaživanje zajednice (UP.02.2.2.06.0484) financiran iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Hrabri telefon, a provodi ga u partnerstvu s Udruženjem “Djeca prva”, CZSS Križevci, CZSS Bjelovar i CZSS Vrbovec.

Projekt je kreiran sa svrhom stvaranja podržavajuće i poticajne okoline nužne za zdravo odrastanje djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Razvojem učinkovitih i specijaliziranih programa pomoći za udomitelje te djecu i mlade u integraciji traumatskih iskustava te direktnim uključivanjem centara za socijalnu skrb u osmišljavanje, provedbu i evaluaciju svih planiranih aktivnosti, nadopunjujemo postojeći sustav socijalnih usluga te direktno unaprjeđujemo njihovu kvalitetu.

Ciljevi projekta:

  1. Povećati dostupnost socijalnih usluga razvojem specijaliziranog programa namijenjenih razvijanju socijalizacijskih i integracijskih vještina djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
  2. Unaprjeđenje razine znanja i kompetencija stručnjaka s područja socijalne skrbi o znakovima prepoznavanja, posljedicama traumatskih događaja kod djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi te o načinima pomoći i podrške ciljanim skupinama.
  3. Razvoj i implementacija programa pomoći u integraciji traumatskih iskustava djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi za udomitelje kao oblik izvaninstitucionalne podrške.

Neke od glavnih aktivnosti u sklopu projekta:

  • prilagodba i prijevod priručnika za rad s udomiteljima Caring for Children Who Have Experienced Trauma: A Workshop for Resource Parents (The National Child Traumatic Stress Network) te provedba radionica s udomiteljima
  • provedba radionica namijenjenih razvoju socijalizacijskih i integracijskih vještina za udomljenu djecu te izrada radne bilježnice koja prati radionice
  • jačanje kapaciteta stručnjaka iz sustava socijalne skrbi za pružanje pravovremene i učinkovite pomoći i podrške udomiteljskim obiteljima (aktivnosti kroz radnu skupinu, webinari, trodnevni trening za djelatnike centara za socijalnu skrb iz cijele Hrvatske, okrugli stol)

Razdoblje provedbe projekta: od 28. listopada 2020. do 28. listopada 2022.

Ukupna vrijednost projekta je 1.229.180,06 kn.

Posredničko tijelo razine 1– PT1: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne i politike

Posredničko tijelo razine 2 –PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Projekt Nakon traume – osnaživanje zajednice (UP.02.2.2.06.0484) sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda,  kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1“, šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.06.,  objavljenog 23. siječnja 2018. godine.

www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osobe za više informacija: Mateja Kušić, voditeljica projekta

e-mail: mateja@hrabritelefon.hr

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Hrabri telefon.


Na sljedećim poveznicama možete preuzeti materijale izrađene u sklopu projekta:

Radionice za udomitelje:

Radionice za osnaživanje djece i mladih: 

Promotivni materijali:

 

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona