Pitanja o pravima djece strankama za parlamentarne izbore 2024.
Objavljeno : 08.04.2024.

Hrabri telefon članica je Mreže udruga za djecu, sastavljene od 18 najaktivnijih udruga u Republici Hrvatskoj koje djeluju u području prava djece. Uputili smo kandidatima i kandidatkinjama na parlamentarnim izborima 2024. set pitanja o statusu, položaju i ulaganjima u djecu.

Sedam postavljenih pitanja uključuju područja odgoja i obrazovanja djece, njihovog mentalnog zdravlja, hvatanja u koštac s rastućim nasiljem nad i među djecom, zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, prava djece s teškoćama u razvoju, smanjenja dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti te sudjelovanja djece u donošenju odluka koje ih se tiču.

Cijelo pismo strankama može se preuzeti ovdje.

Prema posljednjim dostupnim podacima, u Hrvatskoj živi 664 057 djece i mladih (0-17 godina) i oni čine 17 % ukupnog stanovništva. Politike koje stranke zauzmu o ovim pitanjima imaju izravan utjecaj na sadašnjost i budućnost djece i mladih, ali i društva općenito.

Odgovori političkih stranaka bit će javno objavljeni na web stranicama Mreže udruga za djecu te na društvenim mrežama članica mreže, pružajući tako transparentnost i informiranost javnosti o stajalištima stranaka u vezi s dječjim pravima i dobrobiti.

Mreža udruga za djecu ostavlja rok političkim strankama do 12. travnja 2024. godine za slanje odgovora, nakon čega će biti izdana sažeta objava o primljenim odgovorima.

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona