HRABRI ČUVARI – NE ZA NASILJE
Objavljeno : 05.09.2013.

Projekt Hrabrog telefona  među devet je odabranih projekata na natječaju Hrvatskog Telekoma pod nazivom “Zajedno smo jači”, na koji je ukupno prijavljeno više od 290 projekata iz cijele Hrvatske.

Hrabri telefon dobio je 60 tisuća kuna, namijenjenih projektu HRABRI ČUVARI – NE ZA NASILJE, čiji je osnovni cilj educirati i savjetovati nastavnike osnovnih škola o mogućnostima škole u zaštiti djece od cyberbullyinga i stručna podrška u slučaju potrebnih intervencija.

PLAN AKTIVNOSTI PROJEKTA

HRABRI ČUVARI – NE ZA NASILJE

1.      ODRŽAVANJE EDUKACIJE (TRENINGA TRENERA) ZA NASTAVNIKE SUPERVIZORE

Edukacija će se održati u prostoru velike predavaonice Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba od strane stručnjaka Hrabrog telefona i stručnih suradnika iz Poliklinike.

U jednodnevnom intenzivnom treningu trenera, nastavnike će se upoznati s osnovnim pojmovima cyberbullyinga, simptomima kod djece koja su žrtve, problematikom djece počinitelja ali i djece svjedoka, a zatim ih upoznati i s mogućnostima škole u prevenciji, intervenciji, sustavom zaštite,te preporučenim protokolom u slučaju prepoznavanja problema. Nastavnici supervizori dobit će detaljan plan djelovanja koji će implementirati u svoju školu. Također, dobit će i stručne materijale koje će koristiti u edukaciji djece Čuvara u svojoj školi.

Škola dobiva i kontakt osobu na Hrabrom telefonu koja je zadužena za koordinaciju i savjetodavnu pomoć u samoj provedbi projekta.

2.      ODRŽAVANJE FOLLOW UP SUSRETA ZA SUPERVIZORE

Za Supervizore ćemo osigurati stručne susrete za podršku i provjeru statusa u školi tijekom svakog mjeseca. Ukoliko se pri provođenju projekta jave određeni problemi i poteškoće isti će se pokušati riješiti na ovim susretima. Ovi susreti odvijat će se putem online komunikacije (putem programa za videopozive).

3.      SAVJETODAVNA POMOĆ – HRABRI CHAT

Ovaj segment projekta smatramo jako važnim iako nije direktno povezan sa edukacijom djece za korištenje modernih tehnologija i zaštite na internetu, ali njegova vrijednost proizlazi iz toga što djeci omogućava kontinuiranu podršku u slučaju nedoumica ili prepoznatih problema u njihovoj zajednici. Ovaj oblik pomoći dostupan je svaki radni dan.

 4.      POSEBNO KREIRANE PLAĆENE OBJAVE ZA FACEBOOKU

Hrabri telefon će u vrijeme trajanja projekta kreirati 4 posebno osmišljene objave na facebooku sa svrhom promocije projekta kroz podizanje javne svijesti o cyberbullyingu, namijenjene odraslim osobama i njihovoj svijesti o ovom problemu.

 5.      IZRADA POSTER PREZENTACIJE PLANA ZAŠTITE U ŠKOLI ZA SVAKU SURADNIČKU ŠKOLU – RADIONICA (DJECA I NASTAVNICI)

Nakon edukacije nastavnika Supervizora te edukacije djece Čuvara, djeca će izraditi poster zasvoju školu, koji će sadržati podatke namijenjene svoj djeci – kome se i kada mogu obratiti (imena djece Čuvara i nastavnika Supervizora, broj Hrabrog telefona).

UKLJUČITE SE!

Hrabri telefon poziva osnovne škole iz Grada Zagreba koje su zainteresirane uključiti se i educirati svoje stručnjake o ovoj temi da se jave na niže navedeni kontakt.

Ella Selak Bagarić, mag. psych, koordinatorica projekta

ella@hrabritelefon.hr

 

 

 

 

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona