Hrabri telefon predstavio projekt “The Right(s) court for children” na međunarodnoj konferenciji “Child maltreatment & well-being: Contemporary issues, research & practice”
Objavljeno : 11.07.2017.

U subotu 8. srpnja 2017. na međunarodnoj konferenciji „Child Maltreatment& Well-Being: Contemporary issues, research & practice“ u Rijeci organiziranoj od strane Medicinskog fakulteta Rijeka, predstavnice Hrabrog telefona Vesna Katalinić i Jana Kujundžić predstavile su Terre des hommes-ov projekt The Right(s) Court for Children u sklopu poster prezentacije na kojem su bili prikazani rezultati istraživanja o dječjem poznavanju pravosudnog sustava u Hrvatskoj.

Navedeni rezultati su pokazali kako, od 110 ispitane djece (14-18 godina) iz Grafičke škole i Prve gimnazije, 96.6% nije znalo da sa 14 godina počinje njihova kaznena odgovornost, 77.2% navodi kako nisu naučili ništa o svojim pravima u pravosudnom postupku tijekom redovitog školovanja, 68.3% smatraju da je ono što su naučili premalo, a 90.8% navodi kako bi željeli da su njihovi roditelji uz njih u slučaju dolaska na sud. Gotovo sva je djeca su istaknula kako bi htjela da se njihovo mišljenje uzme u obzir po pitanju skrbništva u slučaju brakorazvodne parnice njihovih roditelja.

Na Međunarodnoj konferenciji, kao ključni predavač, Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander održala je predavanje na temu Multidisciplinarnog pristupa u zaštiti djece s naglaskom na suradnji sa sudovima.

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona