REVIS

U siječnju 2021. godine započeo je dvogodišnji projekt „REVIS – Odgovaranje na vršnjačko nasilje u školskom i izvanškolskom okruženju“ koji će se provoditi na području pet država jugoistočne Europe. Uz Hrabri telefon na projektu sudjeluju organizacije Terre des Hommes iz Rumunjske, Centar za integraciju mladih iz Srbije i Social Activities and Practice Institute iz Bugarske, a koordinira ga Terre des Hommes iz Mađarske.

Glavni cilj projekta je spriječiti i odgovoriti na vršnjačko nasilje među djecom transformiranjem socijalnih i rodno uvjetovanih normi i ponašanja; i stvoriti sigurnu okolinu za djecu u kojoj će moći osporiti postojeće socijalne i rodno uvjetovane norme koje dovode do vršnjačkog nasilja te ih potaknuti da svojim utjecajem u društvu razvijaju rješenja spomenutih teškoća.

Neke od glavnih aktivnosti koje će se provoditi za vrijeme projekta su:

 • provođenje preliminarnog istraživanja (usmjereno na djecu i na stručnjake) u svim zemljama projekta kako bi se izmjerili stavovi, ponašanja i prakse koji omogućavaju da vršnjačko nasilje postoji kao fenomen;
 • izrada nastavnog plana i programa za facilitatore koji će im koristiti u promicanju pozitivnih normi i nošenju s nepoželjnim ponašanjem;
 • edukacija trenera (2 trenera po državi, ukupno 8) i osposobljavanje ih za korištenje nastavnog plana i programa stvorenog u školskim i izvanškolskim okruženjima;
 • provođenje edukacije na nacionalnoj razini za 20 facilitatora po zemlji (ukupno 80) i osposobljavanje ih da koriste metodologiju razvijenu za rad s minimalno 1 600 djece za smanjenje pojave vršnjačkog nasilja među djecom;
 • izrada publikacije s informativnim smjernicama za roditelje o tome kako nadopuniti aktivnosti koje se rade s djecom u školskim ustanovama;
 • održavanje radionice s djecom u svim zemljama projekta kako bi se identificirale mogućnosti za intervenciju u slučajevima vršnjačkog nasilja i suprotstavljanje preprekama neaktivnosti promatrača;
 • organizacija natjecanja za djecu u izradi prototipa kampanje na temu vršnjačkog nasilja;
 • promocija ključne poruke koja je rezultirala radionicom s djecom kroz ciljane kampanje;
 • organizacija regionalnog tematskog događaja s grupom praktičara iz svih projektnih zemalja radi širenja rezultata projekta i analize utjecaja.

Projekt je financiran sredstvima EU (Rights, Equality & Citizenship Programme – REC i Justice Programme – JUST) te je vrijeme provedbe do 14.01.2023.

________________________________________________________________________________________________

In January 2021 began the two-year project “REVIS – Responding to peer violence among children in schools and adjacent settings”, which will be implemented in five countries in Southeast Europe. Including Brave Phone, the project involves Terre des Hommes from Romania, the Center for Youth Integration from Serbia and the Social Activities and Practice Institute from Bulgaria, and is coordinated by Terre des Hommes from Hungary.

The main goal of the project is to prevent, combat and respond to peer violence among children through transforming social and gender norms and behaviours; create space for children to challenge social and gender norms that lead to peer violence; and become social influencers to develop solutions to the problem.

Some of the main activities that will be carried out during the project are:

 • Conduct a small-scale baseline research (targeting both children and professionals) in all project countries to measure attitudes, behaviours and practices which enable peer violence to exist as a phenomenon;
 • Develop a training curriculum for facilitators to use in promoting positive norms and challenging harmful behaviours;
 • Create a pool of trainers (2 per country, 8 total) and train them to use the curriculum created in schools settings and adjacent environments;
 • Conduct training events at the national level for 20 facilitators per country (80 total) and capacitate them to use the methodology developed to work with min. 1 600 children to reduce the phenomenon of peer violence among children;
 • Develop an info guidance publication for parents on how to complement the activities done in schools settings with children;
 • Organize participatory action workshop with children in all project countries to identify opportunities to intervene in cases of peer violence and challenge barriers of bystander inaction;
 • Organize national design thinking contests and grants to prototype leading ideas developed by children;
 • Promote key message resulted in the participatory action workshop with children through targeted campaigns;
 • Organize a Regional thematic advocacy event with a diverse group of practitioners from all project countries to disseminate project outputs and impact analysis.

The project is funded by the EU (Rights, Equality & Citizenship Program – REC and Justice Programme – JUST) and the implementation time is until 14.01.2023.

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona