U okviru projekta Regional Resource Center za Jugoistočnu Europu održan Forum o utjecaju decentralizacije na pružanje socijalnih usluga
Objavljeno : 17.09.2016.

U Beču je 10. i 11. 05. održan Forum koji je okupio stručnjake iz zemalja Jugoistočne Europe: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Kosovo,  Albanija, Bugarska, Rumunjska i Makedonija koji su razmjenjivali iskustva i naučene lekcije iz procesa decentralizacije socijalnih usluga za djecu.

Tijekom 2 radna dana predstavljeni su do sada učinjeni koraci kao i smjernice za budućnost. Naglašena je važnost međusektorske suradnje, pripreme institucija i ostalih pružatelja usluga za proces decentralizacije kao i prevencije daljnje institucionalizacije djece.

U radu Foruma su sudjelovale Milena Koren i Marija Livić iz Ministarstva socijalne politike i mladih, Andreja Ninić i Jasminka Pavlina iz Grada Zagreba, Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te Jelena Tomić, predstavnica Hrabrog telefona

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona