Hrabri telefon na Kick off sastanku u Bukureštu
Objavljeno : 28.06.2023.

Zaposlenice Hrabrog telefona, Lana Marini i Kruna Crnjak, prisustvovale su Kick off sastanku projekta “Caring – Preispitivanje društvenih i rodnih normi za smanjenje nasilja nad mladima u školi”.

Sastanak se održao 14. i 15. lipnja u Holiday Inn hotelu u Bukureštu. Cilj sastanka bio je informiranje partnerskih organizacija, među koje i mi spadamo, o osnovama, organizaciji i slijedu aktivnosti na projektu, ali i poticanje na umrežavanje između organizacija.

Više o projektu i njegovim ciljevima možete pročitati ovdje.

Hvala građanima

Od srca zahvaljujemo svim građanima koji su svojom donacijom podržali aktivnosti Hrabrog telefona