Uvodno o Hrabrom telefonu

Hrabri telefon je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 1997. a registrirana 2000. godine.  Organizacija je osnovana s ciljem pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima ali i rada na prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja kao i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.

U svojem radu Hrabri telefon se vodi načelima:

Također, u svakodnevnom radu organizacija je ulagala trud i napore u postizanje i poticanje pozitivnih promjena u društvu ali u vlastiti rast i napredak u pogledu stručnih standarda kvalitete u pružanju usluga krajnjim korisnicima ali i brige za zaposlenike i volontere kojih se više od 800 do sada uključilo u rad Hrabrog telefona .

OIB: 91805905887
Broj izvadka iz registra udruga: 1515 217

Hrabri telefon je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge