Ova igra je izrađena uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.